05/10/2016
Chùa Thiên Long, Phù Ninh, Phú Thọ

Lung linh Phật Ngọc tại chùa Thiên Long

Việt Nam là một trong những quốc gia có duyên lành được Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới lưu lại nhiều nhất. Phật Ngọc Hòa Bình […]
28/09/2016

Tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới dừng chân tại Phù Ninh, Phú Thọ

Tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới đặt chân đến Phù Ninh, Phú Thọ Tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới là một trong những Bảo Tượng nổi […]