Bệnh viện đa khoa

12/09/2016
Trung tâm sản nhi Phú Thọ

Ký kết tài trợ 1200 tỷ đồng xây dựng Trung tâm Sản Nhi Phú Thọ

Ngày 12/9 đã diễn ra lễ ký kết tài trợ vốn đầu tư xây dựng Trung tâm Sản Nhi Phú Thọ giữa Bệnh viện Đa khoa […]