31/08/2017

Donald Sun củng cố thương hiệu AVP với các chương trình ‘giải đấu nhỏ’

Khi Donald Sun kéo AVP ra khỏi tình trạng phá sản năm năm trước, ông không có kế hoạch kiếm tiền bằng cách theo nghiệp chơi […]