27/09/2016
Thơ tình Kể từ giờ

Kể từ giờ – Du Phong

Kể từ giờ em hãy sống vì em Dù mạnh mẽ, hay yếu mềm, cũng được. Miễn thản nhiên cười và vô tư bước, Đau khổ […]