Khu đô thị Bắc Việt Trì

10/09/2016
Nhà dân khốn đốn tại khu đô thị Bắc Việt Trì

Cuộc sống khốn đốn của người dân ở khu đô thị Bắc Việt Trì

Hàng trăm hộ dân khốn đốn vì không thể sản xuất, không thể di chuyển ra khu tái định cư dự án khu đô thị mới Bắc Việt […]