08/09/2016
Tỉnh lộ 322 huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

Tỉnh lộ 322 – huyện Đoan Hùng xuống cấp nghiêm trọng, người dân bị cô lập

Người dân trên tỉnh lộ 322 thuộc huyện Đoan Hùng, Phú Thọ gần như bị cô lập khi cả một tuyến tỉnh lộ chạy qua mà […]