10/09/2016

Khi người không là của ta…

‘Hạnh phúc là một cái chăn quá hẹp. Người này co thì người kia bị hở’ Nam Cao. Có lẽ nhà văn Nam Cao đã nhầm […]