21/08/2016
bao-so-3-2016

Cơn bão Thần Sấm năm 2016 đã làm 9 người chết và mất tích

Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến 7h00 ngày 21/8, bão số 3 – cơn bão […]