28/09/2016

Tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới dừng chân tại Phù Ninh, Phú Thọ

Tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới đặt chân đến Phù Ninh, Phú Thọ Tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới là một trong những Bảo Tượng nổi […]