Đề thi ngữ văn THPT Quốc gia 2018: “Đánh thức tiềm lực đất nước”

182

Trong câu 1 phần làm văn thí sinh được yêu cầu viết cảm nhận suy nghĩ về “đánh thức tiềm lực đất nước” của mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay.

Môn Ngữ Văn là bài thi duy nhất dưới hình thức tự luận trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. Các thí sinh sẽ có thời gian hoàn thành bài thi trong 120 phút. Thời gian phát đề cho thí sinh là 7h30. Thời gian làm bài thi môn Ngữ Văn được tính từ 7h35 và kết thúc lúc 9h35.

Với cấu trúc đề quen thuộc 2 phần: đọc – hiểu (3 điểm) và làm văn (7 điểm), các thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2018 cần có sự đầu tư đúng mức cho tất cả các phần, tránh mất thời gian quá nhiều cho riêng một nội dung nào.

Phần đọc – hiểu chỉ nên chiếm tối đa là 30 phút. Phần đọc – hiểu văn bản có nhiều cách đặt câu hỏi khác nhau. Phần Nghị luận xã hội, các thí sinh cần xác định đúng vấn đề được yêu cầu nghị luận, sau đó chọn cho đoạn văn một thao tác lập luận chính để triển khai nhất quán, đồng đều.

Bài thi tự luận Ngữ văn được chấm theo 2 vòng độc lập, thực hiện chấm kiểm tra cùng tiến độ với quá trình chấm thi. Quy chế cũng quy định rõ cách xử lý kết quả chấm thi khi có sự chênh lệch giữa hai lần chấm độc lập.

Chiếc thuyền ngoài xa và cảnh bạo lực ở gia đình hàng chài trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu đã được đưa vào đề thi Ngữ văn năm nay.

Điểm mới đề thi ngữ văn THPT Quốc gia 2018 đưa nội dung “đánh thức tiềm lực đất nước” với câu hỏi yêu cầu thí sinh được yêu cầu viết cảm nhận suy nghĩ về “đánh thức tiềm lực đất nước” của mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay.

Đáp án chính thức môn Ngữ Văn THPT quốc gia 2018 sẽ được chúng tôi cập nhật nhanh và chính xác nhất ngay khi được Bộ Giáo dục – Đào tạo công bố.

Theo Hoàng Lâm / Sức Khỏe Cộng Đồng