Chào mừng đến với Bien19.Biz  Phú Thọ Online
Thể loại
Bộ lọc
Bảo hiểm xe máy - xe máy điện (TNDS bắt buộc)
45.000 ₫ 45000.0 VND 45.000 ₫
1. Đối tượng bảo hiểm:
Trách nhiệm dân sự của Chủ xe mô tô - xe máy với bên thứ ba theo quy định.

2. Phạm vi bảo hiểm:
Thiệt hại ngoài hợp đồng về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe mô tô- xe máy gây ra;

3. Mức trách nhiệm bảo hiểm:
- Về người: 150 triệu đồng/người/vụ
- Về tài sản: 50 triệu đồng/vụ
Bảo hiểm ô tô dưới 6 chỗ (TNDS bắt buộc)
420.000 ₫ 420000.0 VND 420.000 ₫
1. Thông tin sản phẩm:

Bảo hiểm TNDS chủ xe ô tô là sản phẩm bảo hiểm bắt buộc với chủ xe cơ giới khi tham gia giao thông. Theo nghị định 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của chính phủ về bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới, người dân được sử dụng bảo hiểm TNDS điện tử xuất trình cho cơ quan chức năng kiểm tra. Các nhà bảo hiểm được phép cấp ấn chỉ bảo hiểm điện tử từ ngày 1/3/2021.

2. Mức trách nhiệm:

Căn cứ được xác định bởi theo Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021, Số tiền bảo hiểm được quy định như sau:
a. Về người: 100 triệu đồng/người/ vụ (đối với người thứ ba và hành khách theo HĐVC hành khách)
b. Về tài sản: 100 triệu đồng/vụ
c. Bảo hiểm tự nguyện tai nạn tài xế, người ngồi trên xe: 10 triệu đồng/người/vụ
Bảo hiểm ô tô 6 - 11 chỗ (TNDS bắt buộc)
750.000 ₫ 750000.0 VND 750.000 ₫
1. Thông tin sản phẩm:

Bảo hiểm TNDS chủ xe ô tô là sản phẩm bảo hiểm bắt buộc với chủ xe cơ giới khi tham gia giao thông. Theo nghị định 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của chính phủ về bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới, người dân được sử dụng bảo hiểm TNDS điện tử xuất trình cho cơ quan chức năng kiểm tra. Các nhà bảo hiểm được phép cấp ấn chỉ bảo hiểm điện tử từ ngày 1/3/2021.

2. Mức trách nhiệm:

Căn cứ được xác định bởi theo Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021, Số tiền bảo hiểm được quy định như sau:
a. Về người: 100 triệu đồng/người/ vụ (đối với người thứ ba và hành khách theo HĐVC hành khách)
b. Về tài sản: 100 triệu đồng/vụ
c. Bảo hiểm tự nguyện tai nạn tài xế, người ngồi trên xe: 10 triệu đồng/người/vụ