Chào mừng đến với Bien19.Biz  Phú Thọ Online
Thể loại
Bộ lọc
Bảo hiểm xe máy - xe máy điện (TNDS bắt buộc)
45.000 ₫ 45000.0 VND 45.000 ₫
1. Đối tượng bảo hiểm:
Trách nhiệm dân sự của Chủ xe mô tô - xe máy với bên thứ ba theo quy định.

2. Phạm vi bảo hiểm:
Thiệt hại ngoài hợp đồng về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe mô tô- xe máy gây ra;

3. Mức trách nhiệm bảo hiểm:
- Về người: 150 triệu đồng/người/vụ
- Về tài sản: 50 triệu đồng/vụ