Chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 tại Phú Thọ

672

Phú Thọ tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Căn cứ Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 1351-TB/TU ngày 16/01/2019 về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Loading...

Chủ tịch UBND tinh cho phép các huyện, thành, thị: Thanh Ba, Hạ Hòa, Đoan Hùng, Lâm Thao, Phù Ninh, Thanh Sơn, Cẩm Khê, thị xã Phú Thọ và thành phố Việt Trì tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp như sau:

* Địa điểm bắn: Tại khu vực Trung tâm của 9 huyện, thành, thị: Thanh Ba, Hạ Hòa, Đoan Hùng, Lâm Thao, Phù Ninh, Thanh Sơn, Cẩm Khê, thị xã Phú Thọ và thành phố Việt Trì.

* Thời lượng: 15 phút, từ 0h00” đến 0hl5”; ngày 05 tháng 02 năm 2019 (tức ngày 01 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

Nguồn tin: http://baophutho.vn/xa-hoi/201901/to-chuc-ban-phao-hoa-dem-giao-thua-tet-nguyen-dan-ky-hoi-2019-162819