HOT: Lịch cắt điện Phú Thọ vào ngày mai 10/8, rất nhiều nơi sẽ bị mất điện

72

Lịch cắt điện Phú Thọ vào ngày mai 10/8 từ Công ty điện lực Phú Thọ

CẨM KHÊ

Điện lực Cẩm Khê thông báo lịch cắt điện khu vực huyện Cẩm Khê ngày 10/08/2018 cụ thể như sau:

1. Khu vực TBA Công Ty Trung Thu 

– Thời gian: 6h30 – 8h15

– Lý do: Thay công tơ định kỳ : thay TI Định kỳ đầu cực MBA

– Tên đường dây, thiết bị: TBA Cty TNHH XD Trung Thu

2. Khu vực TBA Kiều vân

– Thời gian: 8h30 – 10h00

– Lý do: Thay công tơ định kỳ : thay TI điịnh kỳ đầu cực MBA

– Tên đường dây, thiết bị: Trạm kinh doanh cả thể Phạm Kiều Vân

3. Khu vực TBA bơm yên dưỡng 250KVA-35/0,4KV

– Thời gian: 10h15 – 11h300

– Lý do: Thay công tơ định kỳ : thay TI định kỳ đầu cực MBA

– Tên đường dây, thiết bị: Trạm Bơm Yên Dưỡng

4. Khu vực TBA hiền đa 3 

– Thời gian: 7h00 – 8h00

– Lý do: Thí nghiệm định kỳ : thay AB -T do TNĐK không đạt

– Tên đường dây, thiết bị: Hiền Đa 3

5. Khu vực TBA hiền đa 2

– Thời gian:  8h30 – 10h00

– Lý do: Thí nghiệm định kỳ : Thay AB-T do TNĐK không đạt

– Tên đường dây, thiết bị: Hiền Đa 2

6. Khu vực lộ A hương lung 2 

– Thời gian:  6h00 – 10h00

– Lý do: Chuyển dây dẫn hòm công tơ từ lưới cũ sang lưới mới cột 17A

– Tên đường dây, thiết bị: Lộ A- TBA Hương lung 2—TBA Hương Lung 2

7. Khu vực lộ A quyết tiến 1

– Thời gian: 6h00 – 10h00

– Lý do: Căng dây lấy độ võng cột 21A đến 25A

– Tên đường dây, thiết bị: LỘ A

 

ĐOAN HÙNG

Điện lực Đoan Hùng thông báo lịch cắt điện khu vực huyện Đoan Hùng ngày 10/08/2018 cụ thể như sau:

1. Khu vực Thôn 1 Xã Đại Nghĩa

– Thời gian:  6h00 – 9h30

– Lý do:   ĐLĐH hoán đổi MBA

– Tên đường dây, thiết bị:  Đại Nghĩa 3 (KFW)

2. Khu vực thôn 2- Xã Đại Nghĩa 

– Thời gian:  6h00 – 9h30

– Lý do:  ĐLĐH hoán đổi MBA

– Tên đường dây, thiết bị:  Đại Nghĩa 2

HẠ HÒA

Điện lực Hạ Hòa thông báo lịch cắt điện khu vực huyện Hạ Hòa ngày 10/08/2018 cụ thể như sau:

1. Khu 4, 5 xã Lâm Lợi

– Thời gian:  9h00 – 11h00

– Lý do: Sửa chữa thường xuyên : Chuyển dây, công tơ từ cột cũ sang cột mới dựng ( cột 5B)

– Tên đường dây, thiết bị:  LỘ B—trạm lâm lợi 1

2. Khu Bình Kiệm xã Quân Khê

– Thời gian:  14h00 – 16h00

– Lý do: Sửa chữa thường xuyên : Thay khóa néo cáp bị vỡ tại cột 4A, xử lý tiếp xúc trên ĐZ 0,4kV

Loading...

– Tên đường dây, thiết bị:  LỘ A—Bình Kiệm Quân Khê

3. Khu vực tất cả phụ tải sau TBA Quân Khê 4

– Thời gian:  10h00 – 11h30

– Lý do: Sửa chữa thường xuyên : Thay khóa néo cáp bị vỡ tại cột 4B, xử lý tiếp xúc trên ĐZ 0,4kV

– Tên đường dây, thiết bị:  Quân Khê 4

4. Khu 4,5 xã Phương Viên

– Thời gian:  6h30 – 16h00

– Lý do: Sửa chữa thường xuyên : Chuyển hòm công tơ sang cột mới dựng

– Tên đường dây, thiết bị:  Phương Viên 1

5. Khu vực phụ tải trên ĐZ 0,4kV lô

– Thời gian:  7h00 – 9h00

– Lý do: Sửa chữa thường xuyên : Thay khóa néo cáp bị vỡ tại cột 18A, xử lý tiếp xúc trên ĐZ 0,4kV

– Tên đường dây, thiết bị:  LỘ B—Trạm quân khê 1

6. Khu vực toàn bộ phụ tải sau TBA Động Lâm 2 mất điện

– Thời gian:  7h00 – 10h00

– Lý do: Sửa chữa thường xuyên : Thay khóa néo cáp bị vỡ tại cột 18A, xử lý tiếp xúc trên ĐZ 0,4kV

– Tên đường dây, thiết bị:  Động Lâm 2

7. Khu 2 xã Phương Viên

– Thời gian:  6h30 – 16h00

– Lý do: Sửa chữa thường xuyên : Chuyển hòm công tơ sang cột mới dựng

– Tên đường dây, thiết bị:  LỘ A—Phương Viên 9

8. Khu vực toàn bộ phụ tải lộ A sau TBA Quân Khê 2 

– Thời gian:  8h00 – 10h00

– Lý do: Sửa chữa thường xuyên : Thay khóa néo cáp bị vỡ tại cột 7A, xử lý tiếp xúc trên ĐZ 0,4kV

– Tên đường dây, thiết bị:  LỘ A—Trạm quân khê 2

LÂM THAO

Điện lực Lâm Thao thông báo lịch cắt điện khu vực huyện Lâm Thao ngày 10/08/2018 cụ thể như sau:

1. Khu 5 Bản Nguyên

– Thời gian:  7h00 – 8h30

– Lý do: Thay công tơ định kỳ

– Tên đường dây, thiết bị:  Hộ Cá thể Nguyễn Thị Dung Lộc

2. Khu 4 Sơn Vi

– Thời gian:  8h45 – 9h50

– Lý do: Thay công tơ định kỳ

– Tên đường dây, thiết bị:  Pha D

TÂN SƠN

Điện lực Tân Sơn thông báo lịch cắt điện khu vực huyện Tân Sơn ngày 10/08/2018 cụ thể như sau:

1. Xóm bông xã Long Cốc

– Thời gian:  8h30 – 11h30

– Lý do: Cân đảo pha lộ A đz 0,4 KV

– Tên đường dây, thiết bị:  Lộ -A—Long Cốc 1

THANH SƠN

Điện lực Thanh Sơn thông báo lịch cắt điện khu vực huyện Thanh Sơn ngày 10/08/2018 cụ thể như sau:

1. Khu 6

– Thời gian:  7h30 – 8h30

– Lý do:  “Cân đảo pha, xử lý tiếp xúc đường dây hạ thế. Vệ sinh công nghiệp TBA ”

– Tên đường dây, thiết bị:  TBA Địch Quả 6

Theo PV (pcphutho.npc.com.vn) / Tin Nhanh Online