Kỳ họp bất thường, huyện Thanh Thủy đón tân Phó Chủ tịch UBND

619

Chiều ngày 12/3, HĐND huyện Thanh Thủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường để kiện toàn các chức danh của UBND huyện.

Dự kỳ họp có đồng chí Vi Trọng Lễ – UVBTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Hải – UVBTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Phạm Quang Hòa – TUV – Bí thư Huyện ủy; Khổng Danh Đạt – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; các ông, bà đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tọa kỳ họp gồm: ông Trần Kim Phúc – Phó Bí thư TT Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; ông Phạm Quang Phúc – UVBTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Văn Thanh – Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Tại kỳ họp, các ông, bà đại biểu HĐND huyện đã xem xét các tờ trình của Chủ tịch HĐND, UBND huyện về việc giới thiệu nhân sự để HĐND huyện bầu bổ sung các chức danh còn thiếu của UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021; xem xét, quyết định việc xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện do chuyển công tác khác và tiến hành công tác bầu cử theo đúng quy định.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước cử tri, các ông, bà đại biểu HĐND huyện đã sáng suốt bỏ phiếu lựa chọn các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, năng lực và điều kiện tham gia vào các chức danh lãnh đạo UBND huyện.

Theo đó, với số phiếu bầu 32/32, đạt tỷ lệ 100%, đồng chí Nguyễn Minh Tân được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu bổ sung chức danh thành viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Trọng Đức – Trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng với số phiếu bầu đạt 100%.

Đồng thời, thảo luận, biểu quyết cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Đức Hưởng do chuyển công tác về Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Nguồn tin: http://thanhthuy.phutho.gov.vn/ky-hop-bat-thuong-hdnd-huyen-thanh-thuy-khoa-xix.htm