Nhiều dự án đầu tư công của tỉnh Phú Thọ sẽ bị thanh tra trong năm 2019

242

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2015 – 2018… của tỉnh Phú Thọ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành quyết định số 1730/QĐ-BKHĐT Quyết định về việc ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Bộ.

Theo đó, Thanh tra Bộ, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh sẽ thanh tra, kiểm tra tỉnh Phú Thọ một số nội dung vào quý I và II năm 2019.

Cụ thể, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2015 – 2018. Việc lập, thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư; dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công; Việc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; Việc quản lý và thực hiện các dự án đầu tư công, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (kể cả các dự án chuyển tiếp được thực hiện trong giai đoạn 2015 – 2018).

Loading...

Tiếp đó, Thanh tra Bộ, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra việc cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong giai đoạn 2015 – 2018.

Kiểm tra việc thực hiện nghiệp vụ đăng ký kinh doanh của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư.

Ông Bùi Minh Châu là Chủ tịch UBND tỉnh đương nhiệm của tỉnh Phú Thọ.

Ông Hồ Đại Dũng hiện tại là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ.

Tổng số vốn đầu tư công năm 2018 của tỉnh Phú Thọ được giao là 4.350,7 tỉ đồng.

Tính đến hết ngày 26/11/2018, giá trị giải ngân đạt 3.704,454 tỉ đồng, bằng 74% so với kế hoạch, tăng 259,854 tỉ đồng so với thời điểm 31/10/2018.Ước thực hiện cả năm 2018 đạt 4,146,042 tỉ đồng, bằng 95% kế hoạch.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Nguồn tin: Tú Anh – http://www.phapluatplus.vn/nhieu-du-an-dau-tu-cong-cua-tinh-phu-tho-se-bi-thanh-tra-trong-nam-2019-d88234.html