Hai Thứ trưởng Bộ Công an được bổ nhiệm Thủ trưởng CQĐT

1910

Ngày 10/8, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành các Quyết định bổ nhiệm chức danh tư pháp tại Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Loading...

Cụ thể, tại Quyết định số 4369/QĐ-BCA, Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đối với Thượng tướng Bùi Văn Nam (63 tuổi, quê quán: Huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại Quyết định số 4389/QĐ-BCA, Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đối với Thượng tướng Lê Quý Vương (62 tuổi, quê quán: Huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), Thứ trưởng Bộ Công an.

Các Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết