Phú Thọ Online Community

Kênh thông tin & quảng cáo số 1 tại Phú Thọ

  • Diễn đàn

    Có hơn 66.000 thành viên tham gia với hơn 100.000 chủ đề thảo luận

  • Fanpage Facebook

    Có hơn 40.000 lượt thành viên yêu thích và theo dõi bài viết.

  • Group Facebook

    Có hơn 350.000 thành viên tham gia với hàng triệu lượt tương tác mỗi ngày

Kết nối

Tương tác trao đổi thông tin và Quảng cáo tới hàng triệu người

0 Thành viên đã tham gia diễn đàn
0 Lượt yêu thích và theo dõi Fanpage
0 Người tham gia nhóm Facebook
0 Lượt tương tác mỗi ngày

ĐỐI TÁC

Thương hiệu đã hợp tác cùng www.bien19.biz