Phú Thọ Online Community

Kênh thông tin trực tuyến số 1 tại Phú Thọ

  • Diễn đàn

    Có hơn 66.000 thành viên tham gia với hơn 100.000 chủ đề thảo luận

  • Fanpage Facebook

    Có hơn 40.000 lượt thành viên yêu thích và theo dõi bài viết.

  • Group Facebook

    Có hơn 400.000 thành viên tham gia với hàng triệu lượt tương tác mỗi ngày

Kết nối

Tương tác trao đổi thông tin với hàng triệu người

0 Thành viên đã tham gia diễn đàn
0 Lượt yêu thích và theo dõi Fanpage
0 Người tham gia nhóm Facebook
0 Lượt tương tác mỗi ngày

ĐỐI TÁC

Thương hiệu đã hợp tác cùng www.bien19.biz