Giải trí

TÌNH DANG DỞ

Phút chia tay sầu buồn dâng ngập lối Chỉ lặng nhìn mà không nói thành câu Chuyện đôi ta đã lỡ…gãy nhịp cầu Nghe chua xót

Continue Reading