18/09/2016
Cafe 999 Việt Trì

Phố chết hồi sinh

Hình ảnh dưới đây là một góc đường Trần Phú. Một hình ảnh quá xa xỉ nếu chỉ cách nay một vài tháng. Từ ngày Coffee 999 […]