Kết hợp phát triển kinh tế, nâng cao thu nhâp cho người trồng chè ở Thanh Sơn

73

Chè là một trong những cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế ở Thanh Sơn.

Thông qua chính sách hỗ trợ sản xuất từ các nguồn vốn của chương trình xây dựng nông thôn mới và từ các nguồn vốn lồng ghép khác đã giúp huyện Thanh Sơn đầu tư hạ tầng nông thôn, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao trình độ.

Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất từng bước được hoàn thiện thông qua công tác khuyến nông, khuyến công. Qua đó, người dân, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện đầu tư thâm canh, mở rộng sản xuất. Huyện đã từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 98 triệu đồng.

Một số loại cây ăn quả có tiềm năng tiếp tục được duy trì, diện tích bưởi Diễn khoảng trên 350ha, diện tích chuối trên 700ha, trong đó chuối phấn vàng gần 390ha. Diện tích chè của huyện khoảng 2.500ha, trung bình sản lượng chè búp tươi mỗi năm ước đạt 25.000 tấn, mang lại sinh kế lâu dài cho bà con.

Đồi chè xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn

Hiện nay, các xã cũng đang tiến hành trồng cải tạo, trồng thay thế các diện tích chè cũ, cằn xấu bằng các giống chè xanh chất lượng cao gắn với thương hiệu chè xanh an toàn góp phần nâng cao giá trị sản xuất. Với diện tích đất lâm nghiệp trên 40.000ha, kinh tế rừng đã giữ vai trò chủ đạo ở Thanh Sơn.

Rừng trồng đã tạo kế sinh nhai bền vững và kéo theo ngành nghề dịch vụ, chế biến gỗ phát triển theo. Từ những giải pháp phát triển kinh tế, năm 2017, giá trị tăng thêm bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 21 triệu đồng/năm. Bằng việc chú trọng cho phát triển sản xuất, thu nhập bình quân của người dân được nâng cao qua từng năm.

Đây cũng là cơ sở để hoàn thành tiêu chí thu nhập và các tiêu chí khác trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của các địa phương trong huyện.

Nguyễn Huế / Báo Phú Thọ