Các khoản tiền phụ huynh không phải đóng học cho con đầu năm

Tiền bảo vệ, tiền trông coi phương tiện giao thông, tiền khen thưởng cán bộ giáo viên nhà trường… là những khoản tiền phụ huynh không phải đóng góp.

Đầu năm học mới, điều phụ huynh quan tâm là các khoản thu đầu năm học. Theo quy định thì các khoản thu như học phí, Bảo hiểm y tế, tiền quần áo đông phục, tiền phục vụ bán trú…là những khoản phụ huynh phải nộp.

Bên cạnh đó, các văn bản quy phạm pháp luật cũng liệt kê các khoản mà nhà trường không được phép thu của học sinh.

cac khoan tien phu huynh khong phai dong hoc cho con dau nam Các khoản tiền phụ huynh không phải đóng học cho con đầu năm
Lạm thu là vấn nạn đầu năm học xảy ra tại nhiều trường học trong cả nước (ảnh nguồn internet).

Theo Thông tư 55/2011/TT-BGĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học các khoản tiền như sau:

Đầu tiên là không được phép thu của học sinh hoặc cha mẹ học sinh các khoản tiền ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện.

Tiếp theo là các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh như là các khoản thu bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, đảm bảo an ninh nhà trường.

Khoản trông coi phương tiện tham gia giao thông của họ sinh. Tiền vệ sinh lớp học, vệ sinh trường. Khoản tiền khen thưởng, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Tiền mua sắm máy móc, thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên nhà trường. Tiền hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục. Và tiền sữa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Như vậy ngoài các khoản tiền mà nhà trường được phép thu thì còn một số khoản mà nhà trường không được phép thu của học sinh.

Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản theo quy định tại khoản 1 điều 10 Thông tư 55/2011/TT- BGDĐT đó là kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp;

Các khoản thu phục vụ kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh trường trích từ kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh theo lớp và thực hiện theo đề nghị tại cuộc họp toàn thể các trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh diễn ra vào đầu năm học.

Như vậy thì theo quy định của pháp luật thì ban đại diện cha mẹ học sinh cũng chỉ được phép thu hai khoản như trên theo quy định của pháp luật cụ thể là quy định tại khoản 1 điều 10 thông tư 55/2011/TT-BGDĐT.

Nguồn: https://www.congluan.vn/cac-khoan-tien-phu-huynh-khong-phai-dong-hoc-cho-con-dau-nam-post259881.html

Để lại bình luận