Phú Thọ: Siết chặt hoạt động khai thác cát, sỏi, ngăn chặn hành vi khai thác trái phép

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành văn bản về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, ngăn chặn có hiệu quả hành vi khai thác cát trái phép nhằm hạn chế tình trạng hạ thấp, biến đổi lòng dẫn trên các tuyến sông thuộc địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về khai thác cát, sỏi lòng sông, bảo vệ, phòng, chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông thuộc thẩm quyền trên địa bàn. Định kỳ kiểm tra việc khai thác của các doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông theo độ cao, công suất ghi trong Giấy phép (6 tháng/lần).

Phối hợp với Cục Thuế tỉnh đối chiếu sản lượng tài nguyên đã khai thác tại từng mỏ do đơn vị khai thác khai, nộp thuế với dữ liệu đã có tại cơ quan tài nguyên và môi trường. Trường hợp sản lượng khai thuế không phù hợp sản lượng được phép khai thác ghi trên Giấy phép khai thác hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác định sản lượng khai thác thực tế của đơn vị, đề xuất xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

phu tho 1 2 Phú Thọ: Siết chặt hoạt động khai thác cát, sỏi, ngăn chặn hành vi khai thác trái phép
Hoạt động khai thác cát trên sông Lô thuộc địa phận huyện Phù Ninh.

Chủ trì theo dõi, giám sát việc thực hiện khai thác của các doanh nghiệp trên Hệ thống giám sát phương tiện khai thác khoáng sản tỉnh Phú Thọ. Đề xuất xử lý vi phạm theo quy định đối với các trường hợp khai thác vượt phạm vi, ranh giới, thiết bị giám sát không hoạt động mà không báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Số lượng, chủng loại phương tiện khai thác tại mỏ không đúng với số lượng, chủng loại phương tiện đã đăng ký. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng doanh nghiệp được cấp phép vi phạm mà không theo dõi được hoạt động của các phương trên hệ thống giám sát của tỉnh.

Đối với Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện thiết kế cơ sở, thiết kế khai thác của các dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đặc biệt là cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh; xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm. Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (cát, sỏi lòng sông) trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, thẩm định các phương tiện khai thác (đăng ký, đăng kiểm phương tiện) của các doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông; việc thực hiện các quy định pháp luật về giao thông thủy, xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Giám sát các doanh nghiệp thực hiện các dự án nạo vét, khơi thông luồng; xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp thực hiện không đúng chuẩn tắc thiết kế, lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng để khai thác cát, sỏi trái phép. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khai thác cát, sỏi lòng sông, bảo vệ, phòng, chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông thuộc thẩm quyền trên địa bàn tỉnh; Hoạt động của các bến bãi bốc xếp hàng hóa, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương liên quan quản lý hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định của Luật Thủy lợi; bảo vệ lòng, bờ, bãi sông chống sạt lở, cải tạo cảnh quan ven sông.

Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra đối với các phương tiện hoạt động khai thác cát, sỏi (số lượng; biển báo; đăng ký, đăng kiểm phương tiện phải đúng quy định) của các doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông; việc thực hiện các quy định pháp luật về giao thông thủy, xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cục thuế tỉnh tăng cường kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ kê khai, nộp các khoản thuế, phí và các khoản thu khác ngân sách (nếu có) của tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản đối chiếu sản lượng khai thác thực tế của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản, trường hợp phát hiện sản lượng kê khai thuế (hóa đơn, chứng từ) không phù hợp sản lượng được phép khai thác ghi trên Giấy phép khai thác hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định pháp luật.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong kinh doanh hàng hóa là cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh; xử lý theo quy định pháp luật đối với hàng hóa (cát, sỏi lòng sông) không rõ nguồn gốc xuất xứ.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động thực hiện và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn theo dõi, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời theo thẩm quyền đối với những hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo UBND cấp trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Nguồn: http://daidoanket.vn/phu-tho-siet-chat-hoat-dong-khai-thac-cat-soi-ngan-chan-hanh-vi-khai-thac-trai-phep-5720604.html

Để lại bình luận