Lịch cắt điện Phú Thọ từ ngày 05/06 đến 20/06/2023 chính xác nhất

Lịch ngừng giảm cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ ngày 05/06/2023 đến 20/06/2023 được công bố trên trang tra cứu Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Thời gian tra cứu là 15 ngày bắt đầu từ 05/06/2023 đến 20/06/2023

1. Điện lực Cẩm Khê

d1 Lịch cắt điện Phú Thọ từ ngày 05/06 đến 20/06/2023 chính xác nhất

2. Điện lực Đoan Hùng

d2 Lịch cắt điện Phú Thọ từ ngày 05/06 đến 20/06/2023 chính xác nhất

3. Điện lực Hạ Hòa

d3 Lịch cắt điện Phú Thọ từ ngày 05/06 đến 20/06/2023 chính xác nhất

4. Điện lực Lâm Thao

d4 Lịch cắt điện Phú Thọ từ ngày 05/06 đến 20/06/2023 chính xác nhất

5. Điện lực Phù Ninh

d5 Lịch cắt điện Phú Thọ từ ngày 05/06 đến 20/06/2023 chính xác nhất

6. Điện lực thị xã Phú Thọ

d6 Lịch cắt điện Phú Thọ từ ngày 05/06 đến 20/06/2023 chính xác nhất

7. Điện lực Thanh Ba

d7 Lịch cắt điện Phú Thọ từ ngày 05/06 đến 20/06/2023 chính xác nhất

8. Điện lực Tam Nông

d8 Lịch cắt điện Phú Thọ từ ngày 05/06 đến 20/06/2023 chính xác nhất

9. Điện lực Thanh Sơn

d9 Lịch cắt điện Phú Thọ từ ngày 05/06 đến 20/06/2023 chính xác nhất

10. Điện lực Thanh Thủy

d10 Lịch cắt điện Phú Thọ từ ngày 05/06 đến 20/06/2023 chính xác nhất

11. Điện lực Việt Trì

d11 Lịch cắt điện Phú Thọ từ ngày 05/06 đến 20/06/2023 chính xác nhất

Nguồn: Trung tâm CSKH Điện lực miền Bắc

Lịch cắt điện Phú Thọ ngày 5/6:

Điện lực

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực

Điện Lực Cẩm Khê

2023-06-05 05:00:00.000

2023-06-05 08:00:00.000

Khu 6 Xuân Thủy

Điện Lực Cẩm Khê

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 17:00:00.000

Xã Xương Thịnh, Sơn Tình, Phú Khê, Phú Lạc, Yên Tập

Điện Lực Cẩm Khê

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 17:00:00.000

Xã Cấp Dẫn,Tùng Khê

Điện Lực Đoan Hùng

2023-06-05 17:00:00.000

2023-06-06 01:00:00.000

Xã Phúc Lai, Bằng Doãn, Minh Lương, Bằng Luân và một phần xã Tây Cốc, Phú Lâm, Hùng Xuyên

Điện Lực Đoan Hùng

2023-06-05 17:00:00.000

2023-06-06 01:00:00.000

Xã hợp nhất và một phần xã Hùng Long, Sóc Đăng, thị trấn Đoan Hùng

Điện Lực Hạ Hoà

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 17:00:00.000

Gồm khu vực các xã Gia Điền, Hà Lương, Đại Phạm, Ấm Hạ và một phần thị trấn huyện Hạ Hòa

Điện Lực Phù Ninh

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 00:00:00.000

KCN Tử Đà

Điện Lực Phù Ninh

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 00:00:00.000

KCN Tử Đà

Điện Lực Phù Ninh

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 00:00:00.000

KCN Đồng Lạng, một phần xã Phù Ninh

Điện Lực Phù Ninh

2023-06-06 04:55:00.000

2023-06-06 05:00:00.000

Xã Trạm Thản, Liên Hoa, Phú Mỹ, Lệ Mỹ

Điện Lực Phù Ninh

2023-06-06 06:00:00.000

2023-06-06 08:00:00.000

Một phần xã Trạm Thản

Điện Lực Phù Ninh

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 08:05:00.000

Xã Liên Hoa, Phú Mỹ, Lệ Mỹ, Trạm Thản

Điện lực Thanh ba

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 17:00:00.000

Xã Yên Kỳ, xã Vân Lĩnh, xã Hương Xạ

Điện lực Thanh ba

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 17:00:00.000

Xã Đại An, xã Quảng Yên, xã Đông Lĩnh

Điện lực Thanh ba

2023-06-05 17:00:00.000

2023-06-06 01:00:00.000

Một phần huyện Thanh Ba và một phần huyện Hạ Hòa

Điện lực Thanh ba

2023-06-05 17:00:00.000

2023-06-06 01:00:00.000

Xã Chí Tiên và xã Hoàng Cương

Điện lực Thanh ba

2023-06-06 05:00:00.000

2023-06-06 08:00:00.000

Xã Quảng Yên

Điện lực Thanh ba

2023-06-06 05:00:00.000

2023-06-06 06:00:00.000

Điện lực Thanh ba

2023-06-06 06:15:00.000

2023-06-06 07:15:00.000

Điện lực Thanh ba

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

Điện lực Thanh ba

2023-06-06 08:45:00.000

2023-06-06 09:45:00.000

Khu 10 xã Hoàn Cương

Điện lực Tam Nông

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 17:00:00.000

Điện Lực Thanh Sơn

2023-06-05 17:00:00.000

2023-06-06 01:00:00.000

1 phần thị trấn Thanh Sơn và xã Giáp Lai

Điện Lực Thanh Sơn

2023-06-05 17:00:00.000

2023-06-06 01:00:00.000

1 phần thị trấn Thanh Sơn và xã Giáp Lai

Điện Lực Việt Trì

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 00:00:00.000

Một phần KCN Thụy Vân

Điện Lực Việt Trì

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 00:00:00.000

Một phần KCN Thụy Vân

Điện Lực Việt Trì

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 00:00:00.000

Một phần KCN Thụy Vân

Điện Lực Việt Trì

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 00:00:00.000

Một phần KCN Thụy Vân

Điện Lực Việt Trì

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 00:00:00.000

Một phần KCN Thụy Vân

Điện Lực Việt Trì

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 00:00:00.000

Một phần KCN Thụy Vân

Điện Lực Việt Trì

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 00:00:00.000

Một phần KCN Thụy Vân

Điện Lực Việt Trì

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-07 00:00:00.000

Một phần KCN Thụy Vân

Điện Lực Việt Trì

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 00:00:00.000

Một phần KCN Thụy Vân

Điện Lực Việt Trì

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 00:00:00.000

Một phần KCN Thụy Vân

Điện Lực Việt Trì

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-05 12:00:00.000

Một phần Phường Tiên Cát-Minh Nông

Điện Lực Việt Trì

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-05 12:00:00.000

Một phần phường Minh Nông -Thụy Vân

Nguồn: https://danviet.vn/lich-cat-dien-phu-tho-ngay-5-6-chinh-xac-nhat-20230605093033014.htm

Để lại bình luận