Phú Thọ: Sẽ tuyển dụng đặc cách hết số lượng giáo viên mầm non đủ điều kiện

Liên quan đến việc xét tuyển dụng đặc cách đối với số giáo viên mầm non hợp đồng làm việc tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận về chủ trương tuyển dụng giáo viên mầm non làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập năm 2023.

phu tho se tuyen dung dac cach het so luong giao vien mam non du dieu kien Phú Thọ: Sẽ tuyển dụng đặc cách hết số lượng giáo viên mầm non đủ điều kiện
Giờ học của cô trò Trường Mầm non Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ. Ảnh minh họa: phutho.gov.vn

Theo Kết luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đồng ý chủ trương tuyển dụng đặc cách hết số lượng giáo viên mầm non đủ điều kiện thuộc đối tượng nêu tại Công văn số 5378/BNV- CCVC, ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Việc tuyển dụng giáo viên mầm non phải bảo đảm đúng các quy định về tiêu chuẩn chức danh, khung danh mục vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu dạy và học.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, tổng hợp danh sách số lượng giáo viên mầm non hợp đồng được tuyển dụng đặc cách thuộc đối tượng nêu tại Công văn số 5378 của Bộ Nội vụ; tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng quy định.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, định hướng tuyên truyền việc tuyển dụng giáo viên mầm non làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập năm 2023 trên địa bàn tỉnh, tạo sự thống nhất, đồng thuận và ổn định chính trị ở địa phương.

Trước đó, ngày 31/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức cuộc họp nghe Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về chủ trương tuyển dụng giáo viên mầm non làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ chỉ tiêu biên chế được Bộ Nội vụ giao, đợt này tỉnh sẽ xem xét tuyển dụng 816 chỉ tiêu giáo viên mầm non; trong đó, ưu tiên xem xét tuyển dụng đặc cách theo Công văn số 5378 của Bộ Nội vụ đối với những giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày 31/12/2015, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

Theo kế hoạch tuyển dụng năm 2023, địa phương hiện có 896 giáo viên mầm non hợp đồng thuộc đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách theo công văn của Bộ Nội vụ, trong khi số biên chế được giao chỉ có 816 chỉ tiêu. Do đó, đối với 80 giáo viên còn lại, tỉnh sẽ thực hiện tuyển dụng đặc cách sau khi xin ý kiến Bộ Nội vụ (nếu được ứng trước chỉ tiêu biên chế cho năm 2024 và được các cấp có thẩm quyền cho phép).

Nguồn: https://baotintuc.vn/giao-duc/phu-tho-se-tuyen-dung-dac-cach-het-so-luong-giao-vien-mam-non-du-dieu-kien-20230808164340692.htm

Để lại bình luận